obraz

Bild n, (maľba) Gemälde n

Čo vidíte na (tom) obrázku?
Was seht ihr auf dem Bild?
vas zeːt iːɐ auf deːm bɪlt?
Snažím sa byť v obraze. (vedieť čo sa deje)
Ich versuche mich auf dem Laufenden zu halten.
ɪç fεɐˈzuːxə mɪç auf deːm ˈlaufndən tsuː ˈhaltn
Aby ste si urobili obraz o...
Damit Sie sich ein Bild von... machen.
daˈmɪt ziː zɪç ain bɪlt fɔn... ˈmaxn
Je pekná ako obrázok.
Sie ist bildschön.
ziː ɪst ˈbɪltʃøːn
obrazy od Picassa
Bilder von Picasso
ˈbɪldɐ fɔn piˈkaso