obľúbený

beliebt, Lieblings-

Je obľúbená medzi deťmi.
Die Kinder mögen sie.
diː ˈkɪndɐ ˈmøːgn ziː
Tento šport je čím ďalej, tým viac obľúbený.
Dieser Sport wird immer beliebter.
ˈdiːzɐ ʃpɔrt vɪrt ˈɪmɐ bəˈliːptɐ
Moje najobľúbenejšie jedlo je...
Mein Lieblingsessen ist...
main ˈliːplɪŋs|εsn ɪst
Je to jej obľúbený žiak.
Er ist ihr Lieblingsschüler.
eːɐ ɪst iːɐ ˈliːplɪŋsʃyːlɐ
Pivo je obľúbenejšie medzi mužmi.
Das Bier ist vor allem bei Männern beliebt/angesagt.
das biːɐ ɪst foːɐ ˈaləm bai ˈmεnɐn bəˈliːpt/ˈangəzaːkt