obdobie

Zeit f, (historické) Ära f

V tomto ročnom období sú dni kratšie.
In dieser Jahreszeit sind die Tage kürzer.
ɪn ˈdiːzɐ ˈjaːrəstsait zɪnt diː ˈtaːgə ˈkʏrtsɐ
Len prechádza zložitým obdobím.
Sie macht gerade eine schwierige Phase durch.
ziː maxt gəˈraːdə ˈainə ˈʃviːrɪgə ˈfaːzə dʊrç
Pomohol mi prekonať ťažké obdobie.
Er hat mir geholfen, eine schwere Zeit zu überwinden.
eːɐ hat miːɐ gəˈhɔlfnˌ ˈainə ˈʃveːrə tsait tsuː yːbɐˈvɪndn
v súčasnom období
zurzeit, gegenwärtig
tsʊrˈtsaitˌ ˈgeːgnvεrtɪç
obdobie dažďov
Regenzeit f
ˈreːgntsait