o

1(obsahovo) um, von, über

O čom premýšľaš?
Worüber denkst du nach?
voˈryːbɐ dεŋkst duː naːx?
O čo ide?
Worum handelt es sich?
voˈrʊm ˈhandlt εs zɪç?
O čo mu ide? (o čo sa snaží)
Worum geht es ihm?
voˈrʊm geːt εs iːm?
O to (tu) nejde.
Darum geht es (hier) nicht.
daˈrʊm geːt εs (hiːɐ) nɪçt
O čo sa stavíš?
Was gilt die Wette?
vas gɪlt diː ˈvεtə?
Volala o pomoc.
Sie hat um Hilfe gerufen.
ziː hat ʊm ˈhɪlfə gəˈruːfn
Staraj sa o seba.
Kümmere dich um deinen eigenen Kram.
ˈkʏmərə dɪç ʊm ˈdainən ˈaigənən kraːm
Stará sa o dve deti.
Sie kümmert sich um zwei Kinder.
ziː ˈkʏmɐt zɪç ʊm tsvai ˈkɪndɐ
Bojím sa o teba.
Ich sorge mich um dich., Ich mache mir über dich Gedanken.
ɪç ˈzɔrgə mɪç ʊm dɪçˌ ɪç ˈmaxə miːɐ ˈyːbɐ dɪç gəˈdaŋkn
Máte záujem o...?
Interessieren Sie sich für...?
ɪntərεˈsiːrən ziː zɪç fyːɐ?
Musí podať hlásenie/správu o...
Er muss eine Meldung/einen Bericht über... erstatten.
eːɐ mʊs ˈainə ˈmεldʊŋ/ˈainən bəˈrɪçt ˈyːbɐ... εɐˈʃtatn
Radi diskutujeme o umení.
Wir reden gerne über Kunst.
viːɐ ˈreːdn ˈgεrnə ˈyːbɐ kʊnst

2(časový údaj) um, in

O koľkej?
Um wie viel Uhr?
ʊm viː fiːl uːɐ?
Išiel som spať o polnoci.
Ich ging um Mitternacht ins Bett.
ɪç gɪŋ ʊm ˈmɪtɐnaxt ɪns bεt
Zobudil ma o pol tretej.
Er hat mich um halb drei geweckt.
eːɐ hat mɪç ʊm halp drai gəˈvεkt
Vrátim sa o hodinu.
Ich bin in einer Stunde zurück.
ɪç bɪn ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə tsuˈrʏk

3(miera) um, (množstvo, rozsah ap.) von, mit

Som o dva roky starší.
Ich bin zwei Jahre älter.
ɪç bɪn tsvai ˈjaːrə ˈεltɐ
Je o hlavu vyšší než ja.
Er ist einen Kopf größer als ich.
eːɐ ɪst ˈainən kɔpf ˈgrøːsɐ als ɪç
Tie nohavice sú o číslo menšie. (príliš malé)
Die Hose ist eine Nummer zu klein.
diː ˈhoːzə ɪst ˈainə ˈnʊmɐ tsuː klain