nútiť

zwingen

Nemôžem ťa nútiť, aby si to urobil.
Ich kann dich nicht zwingen, es zu tun.
ɪç kan dɪç nɪçt ˈtsvɪŋənˌ εs tsuː tuːn
Boli sme nútení súhlasiť.
Wir waren gezwungen zuzustimmen.
viːɐ ˈvaːrən gəˈtsvʊŋən ˈtsuːtsuʃtɪmən
Menšie obchody boli nútené zatvoriť.
Kleinere Geschäfte mussten schließen.
ˈklainərə gəˈʃεftə ˈmʊstn ˈʃliːsn
Kto ťa núti?
Wer zwingt dich (denn)?
veːɐ tsvɪŋt dɪç (dεn)paradɔnˈtoːzə