nový

neu, Neu-

Čo je nové?
Was gibt's Neues?
vas gipts ˈnɔyəs?
To nie je nič nové.
Das ist nichts Neues.
das ɪst nɪçts ˈnɔyəs
Je ako nový.
Er ist so gut wie neu.
eːɐ ɪst zoː guːt viː nɔy
To je pre mňa nové. (skúsenosť ap.)
Das ist mir neu.
das ɪst miːɐ nɔy
Šťastný Nový rok!
Frohes neues Jahr!
ˈfroːəs ˈnɔyəs jaːɐ!
Nová metla dobre zametá.
Neue Besen kehren gut.
ˈnɔyə ˈbeːzn ˈkeːrən guːt
úplne nový
nagelneu, brandneu
ˈnaːgεlnɔyˌ ˈbrantnɔy
najnovšia verzia
die neueste Version
diː ˈnɔyəstə vεrˈzioːn
najnovšie správy (najčerstvejšie)
die neuesten Nachrichten
diː ˈnɔyəstn ˈnaːxrɪçtn
nové zemiaky
neue Kartoffeln
ˈnɔyə karˈtɔfln
nové korenie
Piment m/n, Nelkenpfeffer m
piˈmεntˌ ˈnεlknpfεfɐ