no

na, so, (pritakanie) ja

No nie/teda! (údiv)
Na so was!
na zoː vas!
No a (čo)?
Na und?
na ʊnt?
No tak! (pohni sa ap.)
(Nun) Mach schon!
(nuːn) max ʃoːn!
No tak, neplač. (chlácholivo)
So, weine nicht.
zoːˌ ˈvainə nɪçt
No? (počúvam, čo si chcel)
Ja?
jaː?
No tak si sadni.
Also setz dich.
ˈalzo zεts dɪç
No nazdar!
Mein lieber Spitz!
main ˈliːbɐ ʃpɪts!
No dobre, môžeš ísť.
Na gut, du kannst gehen.
na guːtˌ duː kanst ˈgeːən