nízky

niedrig, tief

Mám nízky (krvný) tlak.
Ich habe einen niedrigen Blutdruck.
ɪç ˈhaːbə ˈainən ˈniːdrɪgn ˈbluːtdrʊk
Pracujú za veľmi nízke mzdy.
Sie arbeiten für einen sehr niedrigen Lohn.
ziː ˈarbaitn fyːɐ ˈainən zeːɐ ˈniːdrɪgn loːn
Môžeme očakávať ešte nižšie teploty.
Es sind noch tiefere Temperaturen zu erwarten.
εs zɪnt nɔx ˈtiːfərə tεmpəraˈtuːrən tsuː εɐˈvartn
za najnižšiu cenu
zum niedrigsten Preis
tsʊm ˈniːdrɪçstn prais
za čo najnižšie náklady
zu möglichst niedrigen Kosten
tsuː ˈmøːklɪçst ˈniːdrɪgn ˈkɔstn