nikdy

nie(mals)

Nikdy! (neprichádza do úvahy)
Nie und nimmer!
niː ʊnt ˈnɪmɐ!
Nikdy som ju nevidel.
Ich habe sie nie gesehen.
ɪç ˈhaːbə ziː niː gəˈzeːən
Nikdy nehovor nikdy.
Sag niemals nie.
zaːk ˈniːmaːls niː
Nikto sa nikdy nesťažoval.
Niemand hat sich je beschwert.
ˈniːmant hat zɪç jeː bəˈʃveːɐt
Opatrnosti nikdy nie je nazvyš.
Man kann nie vorsichtig genug sein., Vorsicht ist besser als Nachsicht.
man kan niː ˈfoːɐzɪçtɪç gəˈnuːk zainˌ ˈfoːɐzɪçt ɪst ˈbεsɐ als ˈnaːxzɪçt
Lepšie neskoro ako nikdy.
Besser spät als nie.
ˈbεsɐ ʃpεːt als niː
Nikdy som nebol v Kanade.
Ich war noch nie in Kanada.
ɪç vaːɐ nɔx niː ɪn ˈkanada
nikdy
nie mehr/wieder
niː meːɐ/ˈviːdɐ