niektorý

irgendwelch, (irgend)ein, manch

Vie to niektorý z vás?
Weiß es jemand von euch?
vais εs ˈjeːmant fɔn ɔyç?
Niektorí ľudia si myslia...
Manche Leute denken...
ˈmançə ˈlɔytə ˈdεŋkn
V niektorý deň sa zastavím.
Eines Tages komme ich vorbei.
ˈainəs ˈtaːgəs ˈkɔmə ɪç foːɐˈbai
len niektorí z nich
nur manche von ihnen
nuːɐ ˈmançə fɔn ˈiːnən