niekto

(irgend)jemand

Spýtaj sa niekoho.
Frag jemanden.
fraːk ˈjeːmandən
Je tu niekto?
Ist jemand da?
ɪst ˈjeːmant daː?
Potrebujem niekoho, kto mi pomôže.
Ich brauche einen, der mir hilft.
ɪç ˈbrauxə ˈainənˌ deːɐ miːɐ hɪlft
Niekto zazvonil. (pri dverách)
Es läutete an der Tür.
εs ˈlɔytətə an deːɐ tyːɐ
Nie je to len tak niekto.
Er ist nicht irgendwer.
eːɐ ɪst nɪçt ˈɪrgntveːɐ
Je to niekto! (osobnosť)
Er ist jemand!
eːɐ ɪst ˈjeːmant!
To rozprávaj niekomu inému.
Erzähl das jemand anderem.
εɐˈtsεːl das ˈjeːmant ˈandərəm
Haló, je tam niekto?
Hallo, ist da jemand?
haˈloːˌ ɪst daː ˈjeːmant?
niekto iný
jemand anders
ˈjeːmant ˈandɐs