nie

nein, nicht, (hovor.) ne

Si hladný? – Nie.
Hast du Hunger? – Nein.
hast duː ˈhʊŋɐ? - nain
Myslím, že nie.
Ich glaube/denke nicht.
ɪç ˈglaubə/ˈdεŋkə nɪçt
Tak ideme, nie?
Also gehen wir, oder?
ˈalzo ˈgeːən viːɐˌ ˈoːdɐ?
Ani nie.
Eigentlich nicht.
ˈaigntlɪç nɪçt
Ona nevie povedať “nie”.
Sie kann nicht “nein” sagen.
ziː kan nɪçt nain ˈzaːgn
Ale nie! (sklamanie ap.)
Oh nein!
oː nain!
Ale nie! (nevrav)
Was du nicht sagst!
vas duː nɪçt zaːkst!
No nie! (fíha)
Nanu!, Nein, so was!
naˈnuː!ˌ nainˌ zoː vas!