nech

1(aby) dass, damit, (jedno či) (egal) ob

Povedz mu, nech počká/prestane.
Sag ihm, dass er warten/aufhören soll.
zaːk iːmˌ das eːɐ ˈvartn/ˈaufhøːrən zɔl
Poponáhľaj sa, nech to nezmeškáš.
Beeile dich, damit du es nicht verpasst.
bəˈ|ailə dɪçˌ daˈmɪt duː εs nɪçt fεɐˈpast
Hlavne nech...
Hauptsächlich/Vor allem dass...
ˈhauptzεçlɪç/foːɐ ˈaləm das
Nech sa akokoľvek snažila...
Wie immer sie sich/So sehr sie sich auch bemühte...
viː ˈɪmɐ ziː zɪç/zoː zeːɐ ziː zɪç aux bəˈmyːtə
Nech sa stane čokoľvek...
Mag kommen, was da will...
maːk ˈkɔmənˌ vas daː vɪl
Nech to stojí, čo to stojí.
Koste es, was es wolle.
ˈkɔstə εsˌ vas εs ˈvɔlə
Nech sa dá vypchať.
Er kann sich einpacken lassen.
eːɐ kan zɪç ˈainpakn ˈlasn
nech je (to) ... alebo...
sei es... oder...
zai εs... ˈoːdɐ

2(v žiadacích vetách) dass, damit

Nech ide/mi zavolá!
Er soll gehen/mich anrufen!
eːɐ zɔl ˈgeːən/mɪç ˈanruːfn!
Nech sa to neopakuje!
Das soll sich nicht wiederholen!
das zɔl zɪç nɪçt viːdɐˈhoːlən!
Nech ti to ani nenapadne!
Auf gar keinen Fall!, Vergiss es!
auf gaːɐ ˈkainən fal!ˌ fεɐˈgɪs εs!
Nech sa ti nič nestane. (nezraň sa)
Vorsicht, damit du nicht zu Schaden kommst.
ˈfoːɐzɪçtˌ daˈmɪt duː nɪçt tsuː ˈʃaːdn kɔmst
Nech žije kráľ!
Es/Lang lebe der König!
εs/laŋ ˈleːbə deːɐ ˈkøːnɪç!
Nech žijú!
Hoch sollen sie leben!
hoːx ˈzɔlən ziː ˈleːbn!