návšteva

Besuch m

Príď na návštevu.
Komm (bei mir) vorbei.
kɔm (bai miːɐ) foːɐˈbai
Máme návštevu.
Wir haben Besuch.
viːɐ ˈhaːbn bəˈzuːx
Prišli k nám na návštevu.
Sie kamen zu uns zu Besuch.
ziː ˈkaːmən tsuː ʊns tsuː bəˈzuːx
Pozval som ho k sebe na návštevu.
Ich habe ihn zu mir eingeladen.
ɪç ˈhaːbə iːn tsuː miːɐ ˈaingəlaːdn
Odišla na návštevu k strýkovi.
Sie ist abgereist, um ihren Onkel zu besuchen.
ziː ɪst ˈapgəraistˌ ʊm ˈiːrən ˈɔŋkl tsuː bəˈzuːxn