naučiť sa

lernen

Naučte sa to naspamäť.
Lernt es auswendig.
lεrnt εs ˈausvεndɪç
Naučiť sa angličtinu nie je ťažké.
Englisch ist nicht schwer zu lernen.
ˈεŋlɪʃ ɪst nɪçt ʃveːɐ tsuː ˈlεrnən
Kde si sa to naučil?
Wo hast du das gelernt?
voː hast duː das gəˈlεrnt?
Naučil sa plávať.
Er hat schwimmen gelernt.
eːɐ hat ˈʃvimən gəˈlεrnt
Naučila sa s tým žiť.
Sie hat gelernt, damit zu leben.
ziː hat gəˈlεrntˌ daˈmɪt tsuː ˈleːbn