nasledovať

(nach)folgen, nachgehen

Nasledujte ma, prosím.
Folgen Sie mir bitte.
ˈfɔlgn ziː miːɐ ˈbɪtə
Čo bude nasledovať?
Was kommt nachher?
vas kɔmt naːxˈheːɐ?
Budú nasledovať jej príklad.
Sie werden ihrem Beispiel folgen.
ziː ˈveːɐdn ˈiːrəm ˈbaiʃpiːl ˈfɔlgn