najviac

am meisten, höchstens

Dostal najviac peňazí.
Er hat das meiste Geld bekommen.
eːɐ hat das ˈmaistə gεlt bəˈkɔmən
Ktorý sa ti páči najviac?
Welcher gefällt dir am meisten?
ˈvεlçɐ gəˈfεlt diːɐ am ˈmaistn?
Môže dostať najviac dva roky.
Er kann höchstens zwei Jahre kriegen.
eːɐ kan ˈhøːçstns tsvai ˈjaːrə ˈkriːgn
najviac zo všetkého
am meisten von allem
am ˈmaistn fɔn ˈaləm
čo najviac peňazí/ľudí
so viel Geld/Menschen wie möglich
zoː fiːl gεlt/ˈmεnʃn viː ˈmøːklɪç
vyťažiť čo najviac z čoho, čo najviac využiť čo
möglichst viel gewinnen aus etw.
ˈmøːklɪçst fiːl gəˈvɪnən