nájsť

(heraus)finden

Nájdi si prácu!
Such dir einen Job!
zuːx diːɐ ˈainən dʒɔp!
Nemôžem nájsť okuliare.
Ich kann meine Brille nicht finden.
ɪç kan ˈmainə ˈbrɪlə nɪçt ˈfɪndn
Toto som našiel pod stolom.
Das habe ich unter dem Tisch gefunden.
das ˈhaːbə ɪç ˈʊntɐ deːm tɪʃ gəˈfʊndn
Nájdu sa dokonca aj takí, ktorí...
Es gibt auch solche, die...
εs gipt aux ˈzɔlçəˌ diː
(Ne)Našiel by sa...?
Findet sich vielleicht...?
ˈfɪndət zɪç fiˈlaiçt?
Vždy sa niekto/niečo nájde. (problém ap.)
Es findet sich immer jemand/was.
εs ˈfɪndət zɪç ˈɪmɐ ˈjeːmant/vas
Našiel som to cez internet.
Ich habe es im/übers Internet gefunden.
ɪç ˈhaːbə εs ɪm/ˈyːbɐs ˈɪntɐnεt gəˈfʊndn