najskôr

1(nie skôr než) frühestens, ehestens

Dorobím to najskôr zajtra.
Ich werde es frühestens morgen beenden.
ɪç ˈveːɐdə εs ˈfryːəstns ˈmɔrgn bəˈ|εndn
Môžem prísť najskôr o piatej.
Ich kann nicht früher als um fünf kommen.
ɪç kan nɪçt ˈfryːɐ als ʊm fʏnf ˈkɔmən
Výsledky očakávame najskôr v piatok.
Die Ergebnisse sind frühestens am Freitag zu erwarten.
diː εɐˈgeːpnɪsə zɪnt ˈfryːəstns am ˈfraitaːk tsuː εɐˈvartn
Príď čo najskôr.
Komm so früh wie möglich.
kɔm zoː fryː viː ˈmøːklɪç

2(najprv) am ehesten, zuerst

Najskôr sa vyzuj.
Zuerst zieh die Schuhe aus.
tsuˈ|eːɐst tsiː diː ˈʃuːə aus
Najskôr mu zavolaj.
Rufe ihn zuerst an.
ˈruːfə iːn tsuˈ|eːɐst an
Najskôr si nič nevšimol.
Zuerst hat er nichts gemerkt.
tsuˈ|eːɐst hat eːɐ nɪçts gəˈmεrkt
Najskôr sa ma báli.
Anfangs haben sie vor mir Angst gehabt.
ˈanfaŋs ˈhaːbn ziː foːɐ miːɐ aŋst gəˈhaːpt