najlepšie

am besten

Urob to čo najlepšie.
Mach das so gut wie möglich.
max das zoː guːt viː ˈmøːklɪç
Robí to, ako najlepšie vie.
Sie macht das nach besten Kräften.
ziː maxt das naːx ˈbεstn ˈkrεftn
Najlepšie bude, keď to urobíš sám.
Du machst das am besten selbst.
duː maxst das am ˈbεstn zεlpst
To najlepšie ešte len príde!
Das Beste kommt noch!
das ˈbεstə kɔmt nɔx!