najlepší

beste

Všetko najlepšie!
Alles Gute!
ˈaləs ˈguːtə!
Bola najlepšia zo všetkých.
Sie war die Beste von allen.
ziː vaːɐ diː ˈbεstə fɔn ˈalən
Je to jeden z najlepších hotelov.
Es ist eines der besten Hotels.
εs ɪst ˈainəs deːɐ ˈbεstn hoˈtεls
Je v najlepších rokoch.
Er ist in den besten Jahren.
eːɐ ɪst ɪn deːn ˈbεstn ˈjaːrən
Je bezkonkurenčne najlepší.
Er ist bei weitem der Beste.
eːɐ ɪst bai ˈvaitəm deːɐ ˈbεstə
v najlepšom prípade (prinajlepšom)
bestenfalls, im günstigsten Fall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈgʏnstɪçstn fal
čo najlepší výkon...
bestmögliche Leistung...
ˈbεstmøːklɪçə ˈlaistʊŋ
druhý najlepší
Zweitbeste m
ˈtsvaitbεstə