najhorší

schlimmste, (kvalitou) schlechteste

A najhoršie bolo...
Und das Schlimmste war...
ʊnt das ˈʃlɪmstə vaːɐ
Nebolo to (také úplne) najhoršie!
Es war nicht so schlecht!
εs vaːɐ nɪçt zoː ʃlεçt!
Ešte nie sme z najhoršieho vonku.
Wir sind noch nicht über dem Berg.
viːɐ zɪnt nɔx nɪçt ˈyːbɐ deːm bεrk
v najhoršom
im schlimmsten Fall
ɪm ˈʃlɪmstn fal