najavo

bekannt, kund

Nedala najavo žiadne emócie.
Sie zeigte keine Emotionen.
ziː ˈtsaiktə ˈkainə emoˈtsioːnən
Čoskoro vyšlo najavo, že...
Bald ergab sich, dass...
balt εɐˈgaːp zɪçˌ das
Pravda vyjde najavo!
Die Wahrheit kommt ans Licht!
diː ˈvaːɐhait kɔmt ans lɪçt!
dať najavo čo (city ap.)
zeigen etw. Akk
ˈtsaign
vyjsť najavo
ans Licht kommen, bekannt werden
ans lɪçt ˈkɔmənˌ bəˈkant ˈveːɐdn