nachádzať

finden

Nenachádzam slov.
Mir fehlen die Worte.
miːɐ ˈfeːlən diː ˈvɔrtə
Stále nachádzame stratené veci.
Wir finden immer verlorene Sachen.
viːɐ ˈfɪndn ˈɪmɐ fεɐˈloːrənə ˈzaxn
Toto mesto sa nachádza v...
Diese Stadt befindet sich in...
ˈdiːzə ʃtat bəˈfɪndət zɪç ɪn
Nachádzajú sa tu vzácne druhy rastlín.
Hier gibt es auch seltene Pflanzenarten.
hiːɐ gipt εs aux ˈzεltnə ˈpflantsn|aːɐtn
Nikto nevie, kde sa teraz nachádza.
Man weiß nicht, wo er sich jetzt befindet.
man vais nɪçtˌ voː eːɐ zɪç jεtst bəˈfɪndət
Bazén sa nachádza v zadnej časti hotela.
Der Pool liegt hinter dem Hotel.
deːɐ puːl liːkt ˈhɪntɐ deːm hoˈtεl
nachádzať sa
sich befinden
zɪç bəˈfɪndn