myslieť si

denken

Čo si o tom myslíš?
Wie denkst du darüber?
viː dεŋkst duː daˈryːbɐ?
To som si myslel. (tušil)
Das habe ich mir gedacht.
das ˈhaːbə ɪç miːɐ gəˈdaxt
Kto si myslíš, že si?
Für wen hältst du dich eigentlich?
fyːɐ veːn hεltst duː dɪç ˈaigntlɪç?
Veľa si o sebe myslí.
Er hat eine hohe Meinung von sich (selbst).
eːɐ hat ˈainə ˈhoːə ˈmainʊŋ fɔn zɪç (zεlpst)