my

wir

My neprídeme.
Wir kommen nicht.
viːɐ ˈkɔmən nɪçt
To sme my!
Das sind wir!
das zɪnt viːɐ!
Poď s nami.
Komm mit (uns).
kɔm mɪt (ʊns)
To je pre nás?
Ist das für uns?
ɪst das fyːɐ ʊns?