musieť

müssen

Musím už ísť.
Ich muss schon gehen.
ɪç mʊs ʃoːn ˈgeːən
Musím (ísť) na záchod.
Ich muss aufs Klo.
ɪç mʊs aufs kloː
Naozaj musím prísť?
Muss ich wirklich kommen?
mʊs ɪç ˈvɪrklɪç ˈkɔmən?
Musel som sa smiať.
Ich musste lachen.
ɪç ˈmʊstə ˈlaxn
Musím na to stále myslieť.
Ich muss immer daran denken.
ɪç mʊs ˈɪmɐ daˈran ˈdεŋkn
Nemusíte nič hovoriť.
Sie brauchen nichts zu sagen.
ziː ˈbrauxn nɪçts tsuː ˈzaːgn
Nemuselo sa to stať, keby...
Das hätte nicht passieren müssen, wenn...
das ˈhεtə nɪçt paˈsiːrən ˈmʏsnˌ vεn
To nemuselo byť!
Das war nicht nötig!
das vaːɐ nɪçt ˈnøːtɪç!
Nemusí to byť hneď.
Es muss nicht sofort sein.
εs mʊs nɪçt zoˈfɔrt zain
Zeleninu veľmi nemusím.
Gemüse mag ich nicht besonders.
gəˈmyːzə maːk ɪç nɪçt bəˈzɔndɐs
Niečo sa mu muselo stať.
Es muss ihm etwas zugestoßen sein.
εs mʊs iːm ˈεtvas ˈtsuːgəʃtoːsn zain
To muselo byť niečo!
Das musste was Besonderes sein!
das ˈmʊstə vas bəˈzɔndərəs zain!