múdry

klug, gescheit

Z toho nie som o nič múdrejší.
Ich bin nicht klüger als zuvor.
ɪç bɪn nɪçt ˈklyːgɐ als tsuˈfoːɐ
Robí sa múdry, keď už je po všetkom.
Hinterher ist man meistens klüger.
hɪntɐˈheːɐ ɪst man ˈmaistns ˈklyːgɐ
Ráno je múdrejšie ako večer.
Guter Rat kommt über Nacht.
ˈguːtɐ raːt kɔmt ˈyːbɐ naxt