možný

möglich

Je to možné? (Ide to?)
Ist das möglich?
ɪst das ˈmøːklɪç?
No je to možné? (údiv)
Ist denn das die Möglichkeit!
ɪst dεn das diː ˈmøːklɪçkait!
To nie je možné!
Das darf doch wohl nicht wahr sein!, Das kann nicht sein!
das darf dɔx voːl nɪçt vaːɐ zain!ˌ das kan nɪçt zain!
To nie je možné! (nehovor)
Mach keine Dinger!, Das ist ja ein Ding!
max ˈkainə ˈdɪŋɐ!ˌ das ɪst jaː ain dɪŋ!
Priniesol všetky možné...
Er brachte alle möglichen...
eːɐ ˈbraxtə ˈalə ˈmøːklɪçn
Pokiaľ je to možné.
Wenn möglich.
vεn ˈmøːklɪç