miesto1

1(oblasť činnosti, výskytu) Platz m, Ort m, Stelle f

Je to miesto voľné?
Ist dieser Platz frei?
ɪst ˈdiːzɐ plats frai?
Obsadili ste mi miesto.
Sie sitzen auf meinem Platz.
ziː ˈzɪtsn auf ˈmainəm plats
Chcel by som miesto pri okne.
Ich möchte einen Fensterplatz.
ɪç ˈmœçtə ˈainən ˈfεnstɐplats
Ja na tvojom mieste by som...
An deiner Stelle würde ich...
an ˈdainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç
Sme na mieste. (v cieli)
Wir sind an Ort und Stelle.
viːɐ zɪnt an ɔrt ʊnt ˈʃtεlə
Bezpečnosť je na prvom mieste.
Sicherheit (steht) an erster Stelle.
ˈzɪçɐhait (ʃteːt) an ˈeːɐstɐ ˈʃtεlə
Potrebujeme viac miesta.
Wir brauchen mehr Platz.
viːɐ ˈbrauxn meːɐ plats
miesto určenia (poštovej zásielky ap.)
Bestimmungsort m
bəˈʃtɪmʊŋs|ɔrt
(priamo) na mieste
an Ort und Stelle
an ɔrt ʊnt ˈʃtεlə
priamo na/v mieste (vykonávaný)
vor Ort
foːɐ ɔrt

2(zamestnanie) (Arbeits)Stelle f, Stellung f

Prišiel o miesto.
Er hat seine Stelle verloren.
eːɐ hat ˈzainə ˈʃtεlə fεɐˈloːrən
Teraz je bez miesta.
Er ist zurzeit ohne Arbeit.
eːɐ ɪst tsʊrˈtsait ˈoːnə ˈarbait
Je to človek na svojom mieste.
Er ist der richtige Mann am richtigen Platz.
eːɐ ɪst deːɐ ˈrɪçtɪgə man am ˈrɪçtɪgn plats
teplé miestečko
ein fetter Posten
ain ˈfεtɐ ˈpɔstn