miera

(Aus)Maß n

Aké máš miery?
Wie sind deine Körpermaße?
viː zɪnt ˈdainə ˈkœrpɐmaːsə?
Je to ušité na mieru.
Es ist maßgeschneidert.
εs ɪst ˈmaːsgəʃnaidɐt
Do istej miery máte pravdu.
Sie haben gewissermaßen Recht.
ziː ˈhaːbn gəˈvɪsɐmaːsn rεçt
Pokúsim sa to uviesť na pravú mieru.
Ich versuche, es richtigzustellen.
ɪç fεɐˈzuːxəˌ εs ˈrɪçtɪçtsuʃtεlən
Jej odpoveď ma trochu vyviedla z miery.
Ihre Antwort hat mich ein bisschen aus der Fassung gebracht.
ˈiːrə ˈantvɔrt hat mɪç ain ˈbɪsçən aus deːɐ ˈfasʊŋ gəˈbraxt
Nenechajte sa tým vyviesť z miery.
Lassen Sie sich dadurch nicht aus der Fassung bringen.
ˈlasn ziː zɪç ˈdaːdʊrç nɪçt aus deːɐ ˈfasʊŋ ˈbrɪŋən
Musíš poznať mieru. (kedy prestať)
Du musst Maß halten.
duː mʊst maːs ˈhaltn
Všetko s mierou.
Alles mit Maß und Ziel.
ˈaləs mɪt maːs ʊnt tsiːl
do istej/určitej miery
in gewissem Maße
ɪn gəˈvɪsəm ˈmaːsə
do veľkej/značnej miery
in großem/hohem Maße
ɪn ˈgroːsm/ˈhoːəm ˈmaːsə
rovnakou mierou, v rovnakej miere
gleichermaßen
ˈglaiçɐmaːsn
do takej miery, že...
in solchem Maße, dass...
ɪn ˈzɔlçəm ˈmaːsəˌ das
v najvyššej miere
in höchstem Maße
ɪn ˈhøːçstəm ˈmaːsə
naliať správnu mieru (piva ap.)
richtig einschenken
ˈrɪçtɪç ˈainʃεŋkn