mesiac

Mond m, (časový úsek) Monat m

Mesiac je v splne.
Es ist Vollmond.
εs ɪst ˈfɔlmoːnt
V ktorom si mesiaci? (tehotenstva)
(hovor.) In welchem Monat bist du denn?
ɪn ˈvεlçəm ˈmoːnat bɪst duː dεn?
Spadol si z mesiaca?
Bist du vom Mond gefallen?
bɪst duː fɔm moːnt gəˈfalən?
raz/dvakrát za mesiac
einmal/zweimal im Monat
ˈainmaːl/ˈtsvaimaːl ɪm ˈmoːnat