meniť

(ver)ändern, wechseln

Tak to mení situáciu.
Das ändert die Sache.
das ˈεndɐt diː ˈzaxə
Bez môjho vedomia nič nemeňte.
Ändern Sie nichts ohne mein Wissen.
ˈεndɐn ziː nɪçts ˈoːnə main ˈvɪsn
To nič nemení na skutočnosti, že...
Das ändert nichts an der Tatsache, dass...
das ˈεndɐt nɪçts an deːɐ ˈtaːtzaxəˌ das
Nemenil by som s ním.
Ich möchte mit ihm nicht tauschen.
ɪç ˈmœçtə mɪt iːm nɪçt ˈtauʃn