menej

weniger, minder

Je menej známy než...
Er ist weniger bekannt als...
eːɐ ɪst ˈveːnɪgɐ bəˈkant als
Potrvá to najmenej päť rokov..
Es wird mindestens fünf Jahre dauern.
εs vɪrt ˈmɪndəstns fʏnf ˈjaːrə ˈdauɐn
Nie je to o nič menej dôležité ako...
Das ist nicht minder wichtig als...
das ɪst nɪçt ˈmɪndɐ ˈvɪçtɪç als
čím ďalej, tým menej
immer weniger
ˈɪmɐ ˈveːnɪgɐ
oveľa menej
viel weniger
fiːl ˈveːnɪgɐ
čím menej, tým lepšie
je weniger, desto besser
jeː ˈveːnɪgɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
čo najmenej
möglichst wenig
ˈmøːklɪçst ˈveːnɪç