ľutovať

bedauern, bereuen, leidtun

Ľutujem.
Es tut mir leid.
εs tuːt miːɐ lait
Prestaň, lebo budeš ľutovať.
Hör damit auf, sonst wirst du es bereuen.
høːɐ daˈmɪt aufˌ zɔnst vɪrst duː εs bəˈrɔyən
Neľutovali námahu/úsilie...
Sie haben keine Mühe gescheut...
ziː ˈhaːbn ˈkainə ˈmyːə gəˈʃɔyt
Neľutujem to.
Ich bereue es nicht.
ɪç bəˈrɔyə εs nɪçt