lepšie

besser

Cítim sa (už) oveľa lepšie.
Ich fühle mich (schon) viel besser.
ɪç ˈfyːlə mɪç (ʃoːn) fiːl ˈbεsɐ
Ide to čím ďalej, tým lepšie.
Es geht immer besser (und besser).
εs geːt ˈɪmɐ ˈbεsɐ (ʊnt ˈbεsɐ)
Tým lepšie! (súhlas)
Umso besser!
ˈʊmsoː ˈbεsɐ!
čím skôr, tým lepšie
je früher, desto besser
jeː ˈfryːɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
alebo lepšie povedané...
oder besser gesagt...
ˈoːdɐ ˈbεsɐ gəˈzaːkt