ľahký

leicht, (jednoduchý) einfach

Dali sme si ľahký obed.
Zu Mittag haben wir leicht gegessen.
tsuː ˈmɪtaːk ˈhaːbn viːɐ laiçt gəˈgəsn
Mal som len ľahké zranenia.
Ich erlitt nur leichte Verletzungen.
ɪç εɐˈlɪt nuːɐ ˈlaiçtə fεɐˈlεtsʊŋən
Ten test bol (celkom) ľahký.
Der Test war (ziemlich) einfach/leicht.
deːɐ tεst vaːɐ (ˈtsiːmlɪç) ˈainfax/laiçt
Najľahšie zo všetkého bolo...
Die einfachste Sache war...
diː ˈainfaxstə ˈzaxə vaːɐ
Boli to ľahko zarobené peniaze.
Es war leicht verdientes/billiges Geld.
εs vaːɐ laiçt fεɐˈdiːntəs/ˈbɪlɪgəs gεlt
Ono sa to ľahko povie.
Das ist leichter gesagt als getan.
das ɪst ˈlaiçtɐ gəˈzaːkt als gəˈtaːn
Neber to na ľahkú váhu. (nepodceňuj)
Nimm es nicht auf die leichte Schulter.
nɪm εs nɪçt auf diː ˈlaiçtə ˈʃʊltɐ
Ľahko prišlo, ľahko odišlo.
Wie gewonnen, so zerronnen.
viː gəˈvɔnənˌ zoː tsεɐˈrɔnən