kraj

Rand m, (územie) Gelände n

Prejdite na kraj. (cesty)
Fahren Sie an die Seite.
ˈfaːrən ziː an diː ˈzaitə
Je to hneď na kraji mesta.
Es befindet sich gleich am Stadtrand.
εs bəˈfɪndət zɪç glaiç am ˈʃtatrant
Išiel by som až na kraj sveta.
Ich würde bis ans Ende der Welt gehen.
ɪç ˈvʏrdə bɪs ans ˈεndə deːɐ vεlt ˈgeːən
Iný kraj, iný mrav.
Andere Länder, andere Sitten.
ˈandərə ˈlεndɐˌ ˈandərə ˈzɪtn
na samom kraji...
ganz am Rande...
gants am ˈrandə