končiť (sa)

schließen, enden

končím.
Ich mache schon Schluss.
ɪç ˈmaxə ʃoːn ʃlʊs
Už sa to končí.
Es geht schon zu Ende.
εs geːt ʃoːn tsuː ˈεndə
Končíme!
Wir machen Schluss!
viːɐ ˈmaxn ʃlʊs!
Leto sa pomaly končí.
Der Sommer geht langsam zu Ende.
deːɐ ˈzɔmɐ geːt ˈlaŋzaːm tsuː ˈεndə
Film sa končí šťastne.
Der Film endet gut.
deːɐ fɪlm ˈεndət guːt
Tým(to) sa to nekončí.
Damit endet das nicht.
daˈmɪt ˈεndət das nɪçt