keď

wenn, als, (ak) falls

Keď sa vrátil, jeho auto bolo preč.
Als er zurückkam, war sein Auto weg.
als eːɐ tsuˈrʏkkaːmˌ vaːɐ zain ˈauto vεk
Keď bude pršať, počkám.
Falls es regnen sollte, werde ich warten.
fals εs ˈreːgnən ˈzɔltəˌ ˈveːɐdə ɪç ˈvartn
No keď ináč nedáte.
Wenn Sie darauf bestehen.
vεn ziː daˈrauf bəˈsteːən
Keď si tu...
Wenn du schon da bist...
vεn duː ʃoːn daː bɪst
Neznášam, keď musím...
Ich hasse, wenn ich... muss.
ɪç ˈhasəˌ vεn ɪç... mʊs
Keď to len trochu pôjde...
Wenn überhaupt möglich...
vεn yːbɐˈhaupt ˈmøːklɪç
Keď ona tomu nerozumie.
Die Sache ist, dass sie es nicht versteht.
diː ˈzaxə ɪstˌ das ziː εs nɪçt fεɐˈʃteːt
A čo keď sa jej niečo stalo?
Was, wenn ihr etwas passiert ist?
vasˌ vεn iːɐ ˈεtvas paˈsiːɐt ɪst?
Keď sa chce, všetko sa dá.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
voː ain ˈvɪlə ɪstˌ ɪst aux ain veːk
aj keď (aj v tom prípade)
auch wenn
aux vεn