každý

jeder

Mal by tu byť každú chvíľu.
Er muss jeden Augenblick kommen.
eːɐ mʊs ˈjeːdn ˈaugnblik ˈkɔmən
Musíme tam v každom prípade ísť.
Wir müssen (dort)hin auf jeden Fall gehen.
viːɐ ˈmʏsn (dɔrt)hɪn auf ˈjeːdn fal ˈgeːən
Snaž sa tomu za každú cenu vyhnúť.
Versuche, das um jeden Preis zu vermeiden.
fεɐˈzuːxəˌ das ʊm ˈjeːdn prais tsuː fεɐˈmaidn
Je to v každom ohľade najlepšie riešenie.
Das ist in jeder Hinsicht die beste Lösung.
das ɪst ɪn ˈjeːdɐ ˈhɪnzɪçt diː ˈbεstə ˈløːzʊŋ
Každý štvrtok mám tenis.
Jeden Donnerstag spiele ich Tennis.
ˈjeːdn ˈdɔnɐstaːk ˈʃpiːlə ɪç ˈtεnɪs
To dokáže každý.
Das kann jeder.
das kan ˈjeːdɐ
To vie každý.
Das weiß jeder.
das vais ˈjeːdɐ
každý druhý deň
jeden zweiten Tag, alle zwei Tage
ˈjeːdn ˈtsvaitn taːkˌ ˈalə tsvai ˈtaːgə
šaty na každú príležitosť
ein Kleid für jede Gelegenheit
ain klait fyːɐ ˈjeːdə gəˈleːgnhait