k, ku

zu, (časová alebo priestorová hranica) an, gegen

Choď k oknu.
Geh ans Fenster.
geː ans ˈfεnstɐ
Sadli sme si k stolu.
Wir haben uns an den Tisch gesetzt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns an deːn tɪʃ gəˈzεtst
Príď k nám.
Komm zu uns.
kɔm tsuː ʊns
Mal by si ísť k doktorovi.
Du solltest zum Arzt gehen.
duː ˈzɔltəst tsʊm aːɐtst ˈgeːən
K tomu sa nebudem vyjadrovať.
Dazu werde ich nichts sagen.
daˈtsuː ˈveːɐdə ɪç nɪçts ˈzaːgn
Blahoželal mi k narodeninám.
Er hat mir zum Geburtstag gratuliert.
eːɐ hat miːɐ tsʊm gəˈbuːɐtstaːk gratuˈliːɐt
Pridáte sa k nám?
Wollt ihr euch uns anschließen?
vɔlt iːɐ ɔyç ʊns ˈanʃliːsn?
A k tomu všetkému ešte...
Zu allem Übel...
tsuː ˈaləm ˈyːbl
Ide to od desiatich k piatim.
Es wird immer schlimmer.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈʃlɪmɐ
Nejde to k sebe. (nehodí sa)
Das passt nicht zusammen.
das past nɪçt tsuˈzamən
Schyľuje sa k búrke.
Es kommt ein Gewitter.
εs kɔmt ain gəˈvɪtɐ
jedna k desiatim (pomer)
eins zu zehn
ains tsuː tseːn
k vašim službám
zu Ihren Diensten
tsuː ˈiːrən ˈdiːnstn