jesť

essen

Nebudem jesť.
Ich esse nicht.
ɪç ˈεsə nɪçt
Už som jedol.
Ich habe schon gegessen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn gəˈgəsn
To sa nedá jesť!
Das kann man nicht essen!
das kan man nɪçt ˈεsn!
Nejem mäso.
Ich esse kein Fleisch.
ɪç ˈεsə kain flaiʃ
Zvyčajne nejedávam doma.
Meistens esse ich nicht zu Hause.
ˈmaistns ˈεsə ɪç nɪçt tsuː ˈhauzə
Snažím sa jesť zdravo.
Ich versuche gesund zu essen.
ɪç fεɐˈzuːxə gəˈzʊnt tsuː ˈεsn