jeho

sein

Je to jeho auto?
Ist das sein Auto?
ɪst das zain ˈauto?
Tie topánky nie sú jeho.
Das sind nicht seine Schuhe.
das zɪnt nɪçt ˈzainə ˈʃuːə
Bol to jeho dobrý priateľ.
Er war sein guter Freund.
eːɐ vaːɐ zain ˈguːtɐ frɔynt
To je jeho vec.
Das ist seine Sache.
das ɪst ˈzainə ˈzaxə
Na jeho mieste by som tam nechodil.
An seiner Stelle würde ich dorthin nicht gehen.
an ˈzainɐ ˈʃtεlə ˈvʏrdə ɪç ˈdɔrthɪn nɪçt ˈgeːən
Filmy, to je jeho. (má ich rád)
Er mag Filme.
eːɐ maːk ˈfɪlmə