jazyk

Zunge f, (reč) Sprache f

Koľko ovládaš/vieš jazykov?
Wie viele Sprachen beherrschst/kennst du?
viː ˈfiːlə ˈʃpraːxn bəˈhεrʃst/kεnst duː?
Ovláda tri svetové jazyky.
Er spricht drei Weltsprachen.
eːɐ ʃprɪçt drai ˈvεltʃpraːxn
Mojím materinským jazykom je angličtina.
Meine Muttersprache ist Englisch.
ˈmainə ˈmʊtɐʃpraːxə ɪst ˈεŋlɪʃ
Dávaj si pozor na jazyk!
Hüte deine Zunge!, Halte deine Zunge im Zaum!
ˈhyːtə ˈdainə ˈtsʊŋə!ˌ ˈhaltə ˈdainə ˈtsʊŋə ɪm tsaum!
Chodím na jazykový kurz.
Ich besuche einen Sprachkurs.
ɪç bəˈzuːxə ˈainən ˈʃpraːxkʊrs
Svrbí ju jazyk.
Sie trägt das Herz auf der Zunge.
ziː trεːkt das hεrts auf deːɐ ˈtsʊŋə
Mám to na jazyku. (meno ap.)
Es liegt mir auf der Zunge.
εs liːkt miːɐ auf deːɐ ˈtsʊŋə
Musela som si zahryznúť do jazyka.
Ich musste mir auf die Zunge beißen.
ɪç ˈmʊstə miːɐ auf diː ˈtsʊŋə ˈbaisn
Radšej drž jazyk za zubami.
Halt lieber den Mund.
halt ˈliːbɐ deːn mʊnt
Už sa mu pletie jazyk. (po alkohole ap.)
Er hat schon eine schwere Zunge.
eːɐ hat ʃoːn ˈainə ˈʃveːrə ˈtsʊŋə
vyplaziť jazyk na koho
j-m die Zunge herausstrecken
diː ˈtsʊŋə hεˈrausʃtrεkn