jazdiť

fahren, (na koni) reiten

Vieš jazdiť na koni?
Kannst du reiten?
kanst duː ˈraitn?
Rád jazdím na koni.
Ich reite gerne.
ɪç ˈraitə ˈgεrnə
V Anglicku jazdia autá vľavo.
In England wird links gefahren.
ɪn ˈεŋlant vɪrt lɪŋks gəˈfaːrən
Na čo to jazdí? (auto)
Womit fährt der Wagen?
voˈmɪt fεːɐt deːɐ ˈvaːgn?