informácia

Information f, Auskunft f, Angabe f

To sú dôverné informácie.
Das sind vertrauliche Informationen.
das zɪnt fεɐˈtraulɪçə ɪnfɔrmaˈtsioːnən
Kde sú turistické informácie?
Wo befindet sich die Touristeninformation?
voː bəˈfɪndət zɪç diː tuˈrɪstnɪnfɔrmatsioːn?
Snaží sa z nás vytiahnuť informácie.
Er versucht, aus uns Informationen herauszukriegen.
eːɐ fεɐˈzuːxtˌ aus ʊns ɪnfɔrmaˈtsioːnən hεˈraustsukriːgn
Bližšie informácie nájdete...
Für nähere Informationen siehe...
fyːɐ ˈnεːərə ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈziːə
mať slobodný prístup k informáciám
freien Zugang zu Informationen haben
fraiən ˈtsuːgaŋ tsuː ɪnfɔrmaˈtsioːnən ˈhaːbn