hroziť

drohen j-m, bedrohen j-n

Hrozí nebezpečenstvo, že...
Es besteht die Gefahr, dass...
εs bəˈʃteːt diː gəˈfaːɐˌ das
Hrozí mu až šesť rokov väzenia.
Ihm drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis.
iːm ˈdroːən bɪs tsuː zεks ˈjaːrə gəˈfεŋnɪs
Hrozil mi päsťou.
Er hat mir mit der Faust gedroht.
eːɐ hat miːɐ mɪt deːɐ faust gəˈdroːt
To nehrozí!
Keine Angst!
ˈkainə aŋst!
(Ešte) Stále jej hrozí nebezpečenstvo.
Sie ist immer noch in Gefahr.
ziː ɪst ˈɪmɐ nɔx ɪn gəˈfaːɐ