hrať sa

spielen

Hrá sa na múdreho.
Er stellt sich schlau.
eːɐ ʃtεlt zɪç ʃlau
Hrajú sa na vojakov.
Sie spielen Soldaten.
ziː ˈʃpiːlən zɔlˈdaːtn
Na čo sa to hráš?
Für wen hältst du dich?
fyːɐ veːn hεltst duː dɪç?
Nehraj sa s tým toľko!
Bastle nicht daran herum!
ˈbastlə nɪçt daˈran hεˈrʊm!
hrať sa s bábikami
mit Puppen spielen
mɪt ˈpʊpn ˈʃpiːlən
hrať sa na schovávačku
Verstecken spielen
fεɐˈʃtεkn ˈʃpiːlən