horúco

heiß

Nie je vám horúco?
Ist es Ihnen nicht heiß?
ɪst εs ˈiːnən nɪçt hais?
Je tu horúco.
Es ist heiß hier.
εs ɪst hais hiːɐ
Vonku je horúco na zadusenie.
Draußen ist es zum Ersticken heiß.
ˈdrausn ɪst εs tsʊm εɐˈʃtɪkn hais